Prídavné zariadenia | VYS-CAR Košice

Pozicionér DURWEN

Zariadenie: "); echo get_post_meta( $pid , $key = 'zariadenie', true); echo("");}?>
Typ: "); echo get_post_meta( $pid , $key = 'typ', true); echo("");}?> Rok výroby: "); echo get_post_meta( $pid , $key = 'rok_vyroby', true); echo("");}?>
Nosnosť (kg): "); echo get_post_meta( $pid , $key = 'nosnost', true); echo("");}?> Hmotnosť (kg): "); echo get_post_meta( $pid , $key = 'hmotnost_vzv', true); echo("");}?>
Pracovné vidlice (mm): "); echo get_post_meta( $pid , $key = 'pracovne_vidlice', true); echo("");}?> Na dosku (mm): "); echo get_post_meta( $pid , $key = 'na_dosku', true); echo("");}?>
Predaj, servis a pren�jom vysokozdvi�n�ch voz�kov Ko�ice | VYS-CAR Predaj, servis a pren�jom vysokozdvi�n�ch voz�kov Ko�ice | VYS-CAR Predaj, servis a pren�jom vysokozdvi�n�ch voz�kov Ko�ice | VYS-CAR Predaj, servis a pren�jom vysokozdvi�n�ch voz�kov Ko�ice | VYS-CAR Predaj, servis a pren�jom vysokozdvi�n�ch voz�kov Ko�ice | VYS-CAR Predaj, servis a pren�jom vysokozdvi�n�ch voz�kov Ko�ice | VYS-CAR Predaj, pren�jom a servis Vysokozdvy�n�ch voz�kov | VYS-CAR Ko�ice Predaj, pren�jom a servis Vysokozdvy�n�ch voz�kov | VYS-CAR Ko�ice
Hore | Vytlačiť stránku