Servis LPG zariadení na motorových vozíkoch


Servisujeme prevažne splyňovače značiek IMPCO, ASIAN, NIKKI, BRC, LOVATO, LANDIRENZO, LOVTEC. Servis a realizácia je možná priamo u zákazníka. Odstavenie vozíka iba na nevyhnutnú dobu servisu alebo revízie.

  • záručný a pozáručný servis LPG splynovačov
  • revízie LPG systému vo vašom vysokozdvižnom vozíku podla STN ISO 3691 + Amd 1 – Motorové vozíky
  • skúška tesnosti plynovej sústavy
  • nastavenie zmiešavača
  • predaj membrán do LPG splynovača

 

Prehľad služieb

Predaj, prenájom a servis Vysokozdvižných vozíkov | VYS-CAR Košice
Servis LPG zariadení na motorových vozíkoch
Predaj, prenájom a servis Vysokozdvižných vozíkov | VYS-CAR Košice
Servis manipulačnej techniky na dielni
Predaj, prenájom a servis Vysokozdvižných vozíkov | VYS-CAR Košice
Servis a regenerácia trakčných batérií
Predaj, prenájom a servis Vysokozdvižných vozíkov | VYS-CAR Košice
Servis nabíjačiek trakčných batérií
Predaj, prenájom a servis Vysokozdvižných vozíkov | VYS-CAR Košice
Servis manipulačnej techniky u zákazníka
Predaj, prenájom a servis Vysokozdvižných vozíkov | VYS-CAR Košice
Predaj náhradných dielov
Predaj, servis a pren�jom vysokozdvi�n�ch voz�kov Ko�ice | VYS-CAR Predaj, servis a pren�jom vysokozdvi�n�ch voz�kov Ko�ice | VYS-CAR Predaj, servis a pren�jom vysokozdvi�n�ch voz�kov Ko�ice | VYS-CAR Predaj, servis a pren�jom vysokozdvi�n�ch voz�kov Ko�ice | VYS-CAR Predaj, servis a pren�jom vysokozdvi�n�ch voz�kov Ko�ice | VYS-CAR Predaj, servis a pren�jom vysokozdvi�n�ch voz�kov Ko�ice | VYS-CAR Predaj, pren�jom a servis Vysokozdvy�n�ch voz�kov | VYS-CAR Ko�ice
Hore | Vytlačiť stránku