Servis manipulačnej techniky na dielni


Rozsiahlejšie opravy, generálne opravy, stredné opravy sa väčšinou vykonávajú v servisnom stredisku.

  • Zákazník predá vozík poverenej osobe ktorá nahlási požadovane servisne zásahy na vozíku vedúcemu servisu.
  • Vyplnený zákazkový list je dôležitým vodíkom pre prácu dielenského technika.
  • Dodržiavaním stanovených technologických postupov a predpisov na vykonávanie prác súvisiacich so všetkými činnosťami v servisnom stredisku je zaistený bezproblémový priebeh všetkých operácií, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a na neposlednom rade spokojnosť zákazníka.

 

Generálne opravy:

  • spaľovacích motorov – meranie kompresie
  • elektromotorov a generátorov – meranie izolačných odporov
  • prevodoviek
  • prídavných zariadení k manipulačnej technike – pozicionéri, bočné posuny, otoče, klepetá…

Prehľad služieb

Predaj, prenájom a servis Vysokozdvižných vozíkov | VYS-CAR Košice
Servis LPG zariadení na motorových vozíkoch
Predaj, prenájom a servis Vysokozdvižných vozíkov | VYS-CAR Košice
Servis manipulačnej techniky na dielni
Predaj, prenájom a servis Vysokozdvižných vozíkov | VYS-CAR Košice
Servis a regenerácia trakčných batérií
Predaj, prenájom a servis Vysokozdvižných vozíkov | VYS-CAR Košice
Servis nabíjačiek trakčných batérií
Predaj, prenájom a servis Vysokozdvižných vozíkov | VYS-CAR Košice
Servis manipulačnej techniky u zákazníka
Predaj, prenájom a servis Vysokozdvižných vozíkov | VYS-CAR Košice
Predaj náhradných dielov
Predaj, servis a pren�jom vysokozdvi�n�ch voz�kov Ko�ice | VYS-CAR Predaj, servis a pren�jom vysokozdvi�n�ch voz�kov Ko�ice | VYS-CAR Predaj, servis a pren�jom vysokozdvi�n�ch voz�kov Ko�ice | VYS-CAR Predaj, servis a pren�jom vysokozdvi�n�ch voz�kov Ko�ice | VYS-CAR Predaj, servis a pren�jom vysokozdvi�n�ch voz�kov Ko�ice | VYS-CAR Predaj, servis a pren�jom vysokozdvi�n�ch voz�kov Ko�ice | VYS-CAR Predaj, pren�jom a servis Vysokozdvy�n�ch voz�kov | VYS-CAR Ko�ice Predaj, pren�jom a servis Vysokozdvy�n�ch voz�kov | VYS-CAR Ko�ice
Hore | Vytlačiť stránku