Servis manipulačnej techniky u zákazníka


Opravy u zákazníka

  • servisný zásah do 24 alebo 48 hodín
  • servisný technici vybavený pojazdnými dielňami a potrebným technickým zázemím
  • diagnostika poruchy
  • úspešnosť opravy u zákazníka je 80%, ak je porucha rozsiahlejšieho charakteru a nieje možné ju opraviť na mieste, je nutná po konzultácii so zákazníkom oprava na našej dielni v Košiciach.
  • po dobu opravy zákazníkovho vozíka sme schopný zákazníkovi podla jeho špecifikácií zapožičať vozík z našej prenájomnej flotily

Naša firma sa snaží predchádzať nežiadúcim odstávkam vozíka, preto ponúka svojim zákazníkom pravidelnú kontrolu a údržbu, ktorá zaručuje dokonalú spoľahlivosť a bežpečnosť v prevádzke.

 


 

Prevádzkové údržby u zákazníka

  • výmena filtrov
  • výmena prevádzkových kvapalín
  • kontrola a premazanie mazných bodov
  • vyčistenie vozíka od nánosu prachu a nečistôt
  • kalibrácia a nastavovanie pomocou diagnostického softvéru

 

 

 

Prehľad služieb

Predaj, prenájom a servis Vysokozdvižných vozíkov | VYS-CAR Košice
Servis LPG zariadení na motorových vozíkoch
Predaj, prenájom a servis Vysokozdvižných vozíkov | VYS-CAR Košice
Servis manipulačnej techniky na dielni
Predaj, prenájom a servis Vysokozdvižných vozíkov | VYS-CAR Košice
Servis a regenerácia trakčných batérií
Predaj, prenájom a servis Vysokozdvižných vozíkov | VYS-CAR Košice
Servis nabíjačiek trakčných batérií
Predaj, prenájom a servis Vysokozdvižných vozíkov | VYS-CAR Košice
Servis manipulačnej techniky u zákazníka
Predaj, prenájom a servis Vysokozdvižných vozíkov | VYS-CAR Košice
Predaj náhradných dielov
Predaj, servis a pren�jom vysokozdvi�n�ch voz�kov Ko�ice | VYS-CAR Predaj, servis a pren�jom vysokozdvi�n�ch voz�kov Ko�ice | VYS-CAR Predaj, servis a pren�jom vysokozdvi�n�ch voz�kov Ko�ice | VYS-CAR Predaj, servis a pren�jom vysokozdvi�n�ch voz�kov Ko�ice | VYS-CAR Predaj, servis a pren�jom vysokozdvi�n�ch voz�kov Ko�ice | VYS-CAR Predaj, servis a pren�jom vysokozdvi�n�ch voz�kov Ko�ice | VYS-CAR Predaj, pren�jom a servis Vysokozdvy�n�ch voz�kov | VYS-CAR Ko�ice
Hore | Vytlačiť stránku